TECNOLOGÍAS ESPECIALES

EDOF (Extended Depth of Field)

Extended Depth of Field, även känd som fokusgaffling, är en digital bildbehandlingsteknik som kombi-nerar flera bilder framkallade vid olika fokusavstånd för att ange en resulterande bild med ett större skär-pedjup än någon av de enskilda källbilder.

Fokusgaffling kan användas i alla situationer där enskilda bilder har en mycket kort skärpedjup.’ (källa: Wikipedia) Vissa Dino - Lite modeller erbjuder denna speciella teknik. EDOF framkallningsläge kan ta flera bilder på olika nivåer av fokus och stapla dem till en tydlig bild automatiskt med ett musklick. EDOF bilderna behåller bildkvaliteten från dess ursprungliga bilder och kan lagras och visas i DinoCapture 2.0 programvara. Alla AM4025X, AM48xx, AM49xx, AM7025X, AM79xx och AM739xx modeller inkluderar EDOF-teknik.

(* För närvarande fungerar EDOF endast med Windows OS)

Med EDOF

Utan EDOF

  EDR (Extended Dynamic Range)

  EDR är en uppsättning tekniker som används i bildbehandling och fotografi att reproducera ett större dynamiskt område av ljusstyrka än möjligt med standard digital bildbehandling eller fotografiska metoder.

  EDR bilder kan representera ett större område av belysningsnivåer som hittas i den verkliga världens scener, från direkt solljus till svag nebulosa. Det uppnås ofta genom att framkalla och sedan kombinera olika exponeringar av samma innehåll (källa: Wikipedia). EDR (Utökat dynamiskt område) är ett bildbehandlingsverktyg exklusivt för vissa av Dino-Lite Edge modellerna (Dinocapture 2.0 version 1.4.8 och senare). För ytor med stor variation i ljusstyrka kan framkallning med verktyg EDR vara perfekt för att framkalla en mer neutral bild av ytan med bara några klick. Läget för framkallning med EDR tar 3 bilder vid olika exponeringsnivåer (standard, underexponerad och överexponerad) och staplar dem i en tydlig bild automatiskt med 1 musklick. EDR bilder kan lagras och visas i Dinocapture 2.0 programvaran. Alla AM4815xx, AM7815 och AM7915xx modeller inkluderar EDR-teknik.

  Med EDR

  Utan EDR

   AMR (Automatic Magnification Reading)

   Funktionen AMR upptäcker automatiskt och visar förstoringen av Dino-Lite. Förstoringen visas inom Dino-Lite programvara och sparas med fångad bild.
   Funktionen AMR förenklar mätning och förbättrar noggrannheten i mätningen. AMR rekommenderas när hög precision och/eller kalibrerade (kalibrering görs manuellt) mätningar måste utföras.

   FLC (Flexible LED Control)

   Med flexibel kontroll av lysdioder (FLC) kan funktion Dino-Lite LED kontrolleras och justeras.
   Lysdioderna på Dino-Lite modeller med funktionen FLC är indelad i 4 olika kvadranter som kan justeras separat. 6 nivåer av belysning kan väljas. FLC funktion är användbar när föremål behöver belysas från sidan eller när vissa delar av föremålet behöver mer eller mindre ljus.

    Polarizing filter/ polarizer

    Många Dino-Lite modeller erbjuder ett inbyggd polarisationsfilter.

    En polarisator är ett optiskt filter som polariserar ljuset som passerar genom det, och som används för att minska reflektioner från blänkande föremål och förbättra kontrasten. Dino-Lite polarisator kan slås på/av eller justeras för att erbjuda full eller halv polarisering.

    Ett polariserat filter rekommenderas när du arbetar med blanka eller reflekterande föremål som till exempel metall, plast, glas, smycken eller elektronik, men även för användning i dermatologi för hud eller hårbotten.

    Med Polarizer

    Utan Polarizer

     KOAXIAL BELYSNING

     Med koaxial belysning riktas belysningen mot den optiska banans axel och belyser därför bara den del av provet som även ses av mikroskopet.

     Inuti Dino-Lites koaxiala modeller finns en inbyggd LED-lampa på sidan. Denna LED-lampa lyser på en spegel som fungerar som en stråldelare som riktar ljuset direkt mot provet och även tillåter att bilden som formas skickas tillbaka direkt till Edge-sensorn. Det vanligaste användningsområdet för koaxial belysning inom halvledarindustrin är kvalitetskontroll och inspektion av kiselskivor. Med standardbelysning med ljust fält är inte alla strukturer och överliggande strukturer synliga, men med koaxial belysning kommer dessa detaljer att synas.

     Andra användningsområden är inspektion av polerade och kemiskt behandlade metallytor, inspektion av mikrochips, mikroelektronik och många andra ytor som upplevs som plana eller utan kontrast när man använder ljusfältbelysning.

     STANDARDBELYSNING

     KOAXIAL BELYSNING

      Dino-Lite Europe, IDCP B.V.
      Manuscriptstraat 12-14
      1321 NN Almere
      The Netherlands
      +31(0)20-6186322

      Sign up for
      Dino-Lite newsletter


      The official main distributor and importer for Europe, the Middle-East and Africa. Privacy statement and General Conditions.  To withdraw consent use this form copyright © IDCP B.V. - The Netherlands

      Dino-Lite Europe, IDCP B.V.
      Manuscriptstraat 12-14
      1321 NN Almere
      The Netherlands
      +31(0)20-6186322

      Sign up for
      Dino-Lite newsletter


      The official main distributor and importer for Europe, the Middle-East and Africa. Privacy statement and General Conditions.  To withdraw consent use this form copyright © IDCP B.V. - The Netherlands

      Dino-Lite Europe
      IDCP B.V.
      Manuscriptstraat 12-14
      1321 NN Almere
      The Netherlands
      +31(0)20-6186322

      Sign up for
      Dino-Lite newsletter      The official main distributor and importer for
      Europe, the Middle-East and Africa. 
      Privacy statement and General Conditions. 

      To withdraw consent use this form
      copyright © IDCP B.V. - The Netherlands