globe

Bli

återförsäljare

Under de senaste 12 åren har Dino-Lites distributionsnätverk vuxit starkt och nu säljs Dino-Lite-produkterna över hela världen. Med mer än 150 olika produkter är antalet tillämpningar och branscher som använder Dino-Lite väldigt stort. Dino-Lite strävar därmed efter att ha specialiserade återförsäljare i alla länder och på alla marknadsområden och därför är vi alltid på jakt efter nya återförsäljare som vill ta upp Dino-Lite i sitt sortiment.

Om du fyller i bifogade formulär tar vi kontakt med dig inom kort för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Please enter your First name!
Please enter your Last name!
Please select your gender!
Please enter your Company name, if not applicable write “N/A”
Please select your country!
Please enter your Telephone number
Please enter a valid Email Adress!
Please enter your message!

By submitting this form i agree that Dino-Lite Europe/ IDCP B.V. collects and stores my company/personal data through this form and agree to receive communications relevant to this request.

Marknader och applikationer

industri
elektronik
utbildning
kriminalteknisk
forskning
naturvetenskap
konst
diverse
grafik
juvel
skonhet
medicinsk