globe

Pappersindustrin

Quote-box-paperUtvärdera enzymaktiviteten på träpappersmassa

Dino-Lite digitala mikroskop används för många uppgifter. Det franska företaget Celodev använder Dino-Lite Pro X-modellerna av metall för att utvärdera enzymaktivitet på träpappersmassa. Celodev är producenten av enzymer som används inom pappersindustrin, primärt för att minska energiförbrukningen för pappersproduktion. Detta kräver en förklaring: träpappersmassa är råmaterialet av papper, som är en uppslamning av små partiklar som är tillverkade av träfibrer. Vissa enzymer, såsom cellulas, hemicellulasa, pektinas och β-glukanas har möjlighet att bryta ned dessa fibrer och göra massan lämplig som råmaterial för tillverkning av papper. Denna bionedbrytning används som ett alternativ till den energislukande mekaniska raffineringen av fibrerna. Detta resulterar i mycket sparad el, med stor miljönytta.

Gilles Bajul, ägare till Celodev: "De enzymer som vi använder bryter ner massan, och på så sätt ger en partiell och kontrollerad raffinering av fibrerna. Quote-box-paper2Den enzymatiska behandlingen av massan minskar energiförbrukningen i papperstillverkningen, och det förbättrar också egenskaperna hos papperet. Vi måste validera de enzymer som vi tillhandahåller ständigt. I vårt laboratorium bedömer vi om de olika enzymerna gör sitt arbete på rätt sätt, genom att se över nedbrytningsprocessen under Dino-Lite mikroskop. Det fina med Dino-Lite digitalt mikroskop är att den är robust och vi kan lätt styra mängden av belysning. Det innebär att vi inte behöver andra ljuskällor. Storleken på Dino-Lite gör den till en mycket bekväm apparat. Vi tar bilder men också filmer med Dino-Lite och vi kan lagra och bearbeta detta material omedelbart eftersom allt är digitalt och det sparar oss mycket tid. Dino-Lite har gjort sig oumbärlig i vårt laboratorium."