globe

Känna igen falsk medicin

Quote-box-fake-med-1Känna igen falsk medicin med Dino-Lite

Neville Broad av Kent, England, är en oberoende expert på förfalskningar och driver sitt företag Authenticate Limited med två kollegor. Han använder flera Dino-Lite digitala mikroskop i sitt laboratorium på Kent Science Park för att forska om äktheten, mestadels läkemedel. "Vår forskning har ofta fokuserat sig på produktens förpackning och de fysikaliska egenskaperna hos produkten", förklarar han. "Det finns vanligtvis inga förfalskade produkter i de vanliga kanalerna, men produktförfalskningar som säljs via illegala nätverk, och uppenbarligen har Internet potential att skada hälsan hos köparna. Detta i sig är skäl nog att fånga upp dessa produkter, än mindre den ekonomiska skada på tillverkare och ägare av varumärken från olagliga produkter som säljs under deras namn.

Värdefulla egenskaper

Quote-box-fake-med-2Bred använder fyra Dino-Lite i sitt laboratorium: "Vi använder ofta polarisationsfilter som eliminerar irriterande bländande ljus på förpackningar som använder sig av bestruket papp, som exempel. Förutom detta, är det väldigt lätt att göra mätningar och utföra kalibreringar med Dinocapture programvara, vilket gör det enklare att spåra förfalskningar, både på förpackningar och själva produkten. Vi tycker det är bra att vi kan göra anteckningar i programmet och lagra dessa med bilder i en centraliserad digital fil. En annan bra funktion är visning av bilderna direkt på skärmen på datorn där Dino-Lite körs. Du behöver inte kisa genom optiken och du kan lagra bilderna direkt om det behövs. Visst har vi prövat på andra bärbara mikroskop, men Dino-Lite är det enklaste och snabbaste för oss. "