globe

Konst & Restauration 

 

Fallstudier, användarberättelser, garantier och ansökningsfoton och videoinspelningar av och för konst- och dokumentrestaurerare, konservatorer, antiksamlare, museitjänstemän, arkeologer etc. och alla andra som arbetar med konst, målningar, antikviteter, mynt etc.


Fallstudier/ Användarberättelser


- Restaurering av konst
- Arkeologiska textiler


 

 

Bild & video galleri