globe

sample 1 sample 3 
sample 2 sample 4

Vill du testa ditt provmaterial?

Skicka in ditt provmaterial och vi skickar tillbaka till dig några mycket högt förstorade bilder framkallade av ett Dino-Lite digitalt mikroskop. Utan någon kostnad!

Tusentals användare runt om i världen använder sig av Dino-Lite dagligen för ett brett urval av kvalitetssäkringsuppgifter. Dino-Lite har vuxit till ett högt respekterat och tillförlitligt instrument för att granska alla typer av små föremål and material såsom metall, glas, plastmaterial, tyg, papper, vävnad, eller annat biologiskt material. Om du är osäker på vilken Dino-Lite-modell skulle vara bäst lämpad för dig, kan du skicka in ditt provmaterial och vi skickar tillbaka till dig några mycket högt förstorade Dino-Lite bilder inklusive råd om den lämpligaste modellen. Utan någon kostnad naturligtvis!

Please enter your First name!

Please enter your Last name!

Please select your gender!

Please enter your Company name, if not applicable write “N/A”

Please select your country!

Please enter your Telephone number

Please enter a valid Email Adress!

Please enter your full adress details or write No.

Invalid Input

*I de fall vi måste skicka tillbaka tungt eller skrymmande provmaterial, kommer vi att debitera de faktiska fraktkostnader. Vi kommer dock alltid att be om din bekräftelse innan leverans.
Om du inte vill ha bilder framkallade av provmaterialet som du skickade in till oss som används av kommersiella skäl bocka av denna ruta. Vi kommer inte att använda ditt företagsnamn eller produktnamn i någon form av kommunikation utan ditt tillstånd.
Invalid Input

För att återkalla samtycket för insamling och lagring av mina bolags-/personuppgifter ska detta formulär användas