globe

1. W jakim przemyśle lub biznesie działasz
In what business/ industry are you.
2. Proszę opisać obiekt lub typ materiału, które będą badane
Invalid Input
3. Jaki duży jest obiekt lub jego część, która ma być badana
Invalid Input
4. Proszę opisać swoje zastosowanie / problem oraz oczekiwany rezultat
Invalid Input
5. Czy potrzebujesz oprogramowanie z funkcjami takimi jak przechwytywanie obrazy lub pomiary, czy potrzebujesz tylko obserwacji w czasie rzeczywistym bez interfejsu oprogramowania
Invalid Input
6. Czy zamierzasz pracować pod mikroskopem (np. lutowanie, montaż, naprawa) czy potrzebujesz większej odległości pomiędzy obiektem a mikroskopem
Invalid Input
7. Czy potrzebujesz specjalnego źródła światła takiego jak ultrafiolet lub podczerwień
Invalid Input
8. Informacje dodatkowe
Invalid Input
Imię(*)
Please enter your First name!
Nazwisko(*)
Please enter your Last name!
Płeć(*)
Please select your gender!
Nazwa firmy(*)
Invalid Input
Kraj(*)
Invalid Input
Numer telefonu
Please enter your Telephone number
Email(*)
Please enter a valid Email Adress!
(*)
Invalid Input
(*)
Invalid Input

Aby wycofać zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych/firmowych proszę użyć niniejszego formularza