globe

doskonałe do restauracji obiektów
etnograficznych i dzieł sztuki

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-MuseumMikroskopy cyfrowe Dino-Lite mogą być rozwiązaniem przy restauracji znalezisk archeologicznych i dzieł sztuki Użyteczność tego przenośnego mikroskopu zawiera się zdolności pokazania szczegółów i elastyczności w zastosowaniu. Niedawno przekonali się o tym konserwatorzy Tropenmuseum. W tym roku amsterdamskie Tropenmuseum restaurowało dziesięć tyczek bisj. Dzięki Dino-Lites, odwiedzający muzeum mogli obserwować postępy pracy konserwatorów z dokładnością do włókna drewna. Dino-Lite wykazał się skutecznością przy restauracji detali o rozmiarach 1 mm2.

Szacunek dla zmarłych

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-MuseumTyczki bisj są wykonanym w zeszłym wieku przedmiotem rytualnym ludu Asmat byłej holenderskiej Nowej Gwinei, a ich wysokość sięga dziesięciu metrów. Wykonane z drewna muszkatołowca są bogato zdobione a służą uspokojeniu duchów zmarłych. Zapewniają im dostęp do życia po śmierci.

Wrażliwy materiał

Tropenmuseum ma dwanaście takich zeszłowiecznych tyczek . Restaurowano dziesięć. Ważnym zadaniem było niezwykle staranne oczyszczenie. Konserwatorzy czyścili każdy centymetr za pomocą miękkich szczotek oraz suchej gąbki konserwatorskiej, specjalnie wybranej do tego rodzaju prac. Wyzwaniem było uniknięcie uszkodzenia oryginalnej farby. Tyczki są malowane naturalnymi barwnikami, takimi jak spopielona kora i zmielone muszle. To są bardzo wrażliwe materiały. Za pomocą szczotek czyszczono drewno. Zatem dla usunięcia zanieczyszczeń konieczne było niezwykle delikatne postępowanie z drewnem.

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-Museum

Bardzo użyteczne

Wymagane były bardzo precyzyjne działania. Gołym okiem nie da się rozróżnić subtelności i niuansów. W opinii jednego z konserwatorów: “Wykorzystanie mikroskopu Dino-Lite pozwoliło na łatwe odróżnienie zanieczyszczenia od oryginalnej powłoki malowanej. Używaliśmy mikroskopu przed i po czyszczeniu powierzchni. To była jedyna metoda pozwalająca na dostrzeżenie zmian. Dino-Lite okazał się bardzo przydatny na tym polu.” Bardzo przydatna okazała się funkcja time-lapse, obrazu przedmiotu zmieniającego się w czasie. Pozwoliło to na udokumentowanie jak różne powłoki były nakładane na powłokę oryginalnej farby.

Podgląd pracy na ekranie

Dino-Lite-in-use-during-restoration-at-the-Tropical-MuseumPrace prowadzone były w Lichthal, centralnej sali muzeum. "W tej sposób, odwiedzający mogli łatwo obserwować prace. A poza tym mogli widzieć na ekranie każdy detal oglądany przez nas." Odwiedzający muzeum mógł poznać przebieg procesu konserwacji.

Przyszłe prace restauracyjne

Konserwatorzy z Tropenmuseum zostali już po raz pierwszy zapoznani z możliwościami Dino-Lites. Korzystali z nich chętnie, bowiem powiększenie szczegółów i funkcja time-lapse przyczyniły się do jakości prac konserwacyjnych. Bazując na tym doświadczeniu muzeum zdecydowało o wykorzystywaniu Dino-Lites w przyszłych pracach konserwacyjnych. Sukces projektu konserwatorskiego w Tropenmuseum pokazuje, że Dino-Lites może być ważnym instrumentem konserwatorskim dzieł sztuki i innych przedmiotów muzealnych.

 

 

 

"Mikroskopy Dino-Lite okazały się bardzo użyteczne"

 

 

 

"To była jedyna metoda łatwego śledzenia postępów"

 

 

 

"Odwiedzający mogli przyglądać się pracom"