globe

Zostać

Sprzedawcą

W ciągu ostatnich 12 lat sieć dystrybucji Dino-Lite znacznie sią rozrosła, produkty Dino-Lite sprzedawane są obecnie na całym świecie. Z ponad 150 różnymi produktami, skala zastosowań i branż w których można używać Dino-Lite, jest bardzo szeroka. Dino-Lite dąży do posiadania wyspecjalizowanych sprzedawców we wszystkich krajach na świecie i we wszystkich segmentach rynku, dlatego też stale poszukujemy nowych dystrybutorów, którzy chcą włączyć Dino-Lite do swojego asortymentu.

Jeżeli wypełnią Państwo załączony formularz, jak najszybciej skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości.

Please enter your First name!
Please enter your Last name!
Please select your gender!
Invalid Input
Invalid Input
Please enter your Telephone number
Please enter a valid Email Adress!
Invalid Input

By submitting this form i agree that Dino-Lite Europe/ IDCP B.V. collects and stores my company/personal data through this form and agree to receive communications relevant to this request.

Rynki i aplikacje

przemysl
elektronika
edukacja
ekspertyzy
nauka
przyrodnicze
sztuka
rozny
grafika
>zastosowania
medycyna
medyczne