globe

Umění & Restaurování 

 

Případové studie, uživatelské příběhy, podpora, aplikační snímky a videa od a pro restaurátory umění a papíru, restaurátory, sběratele starožitností, muzea, archeology atd. a pro všechny ostatní, kdo pracují s uměním, obrazy, starobylými památkami, starožitnostmi, starými mincemi atd.


Případové studie/ Uživatelské příběhy


- Obnova umění
- Archeologické textilie 

 

Foto a videogalerie